Μενέλαος Μενελάου

Μενέλαος Μενελάου

Εκτελεστικός Διευθυντής, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Κύπρος

Ο Μενέλαος Μενελάου έχει πάθος για την επιχειρηματικότητα και την ενδο-επιχειρηματικότητα. Είναι οπαδός του Design Thinking και προωθεί την καινοτομία και τις νέες ιδέες. Δούλεψε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για 11 χρόνια, ενώ είχε και ένα σύντομο πέρασμα από τη διαφημιστική βιομηχανία. Ο τωρινός του στόχος είναι να ηγηθεί του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και να βοηθήσει στην υλοποίηση του Οράματος και της Αποστολής του, δηλαδή της Χάραξης Πολιτικής για τη Νεολαία, της δημιουργίας και προσφοράς ευκαιριών για τη Νεολαία της Κύπρου και της συμμετοχής της στην κοινωνική, επιχειρηματική, πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας μας, ξεπερνώντας προκλήσεις και δικτυώνοντας τους Κύπριους νέους με την Ευρώπη και τον Κόσμo.