Κωνσταντίνος Στυλιανού

Εκτελεστικός Διευθυντής της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων ΚύπρουShare

Κωνσταντίνος Στυλιανού
Ημερομηνίες διεξαγωγής
Δευτέρα μέχρι Κυριακή
3 έως 9 Οκτωβρίου 2022
Δευτέρα μέχρι Κυριακή 3 έως 9 Οκτωβρίου 2022