Μιχάλης Χατζηπαντέλα

Υπουργός ΥγείαςShare

Μιχάλης Χατζηπαντέλα
Ημερομηνίες διεξαγωγής
Δευτέρα μέχρι Κυριακή
3 έως 9 Οκτωβρίου 2022
Δευτέρα μέχρι Κυριακή 3 έως 9 Οκτωβρίου 2022