Νεκτάριος Αλεξάνδρου

Ιδρυτής της GDA SportsShare

Νεκτάριος Αλεξάνδρου
Ημερομηνίες διεξαγωγής
Δευτέρα μέχρι Κυριακή
3 έως 9 Οκτωβρίου 2022
Δευτέρα μέχρι Κυριακή 3 έως 9 Οκτωβρίου 2022