ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού 2020

5-11 Οκτωβρίου 2020

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού από τις 5 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2020. Η διοργάνωση στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και στην εμπλοκή και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα προώθησης του Ασφαλούς Παιχνιδιού και προστασίας του κοινού από οποιεσδήποτε επιβλαβείς συνέπειες της ενασχόλησης με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Η εβδομάδα 5-11 Οκτωβρίου 2020 σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενημερωθεί το κοινό για το τί σημαίνει ασφαλές παιχνίδι, τα μέτρα αυτοπροστασίας που μπορεί να θέσει ένας παίκτης, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης της διαταραχής τυχερών παιχνιδιών, με απώτερο σκοπό να παραμείνει το τυχερό παιχνίδι διασκέδαση για τα άτομα που αποφασίζουν να ασχοληθούν με αυτό. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες από τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλες τις επαρχίες της Δημοκρατίας, όπως π.χ. παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια κ.ά. Επιπρόσθετα, το κοινό μπορεί να λάβει περισσότερη πληροφόρηση για το Ασφαλές Παιχνίδι στην ιστοσελίδα www.safergambling.gov.cy  

Απώτερος στόχος είναι η καθιέρωση της εβδομάδας ενημέρωσης ως μια πλατφόρμα ενημέρωσης και εποικοδομητικού διαλόγου για το Ασφαλές Παιχνίδι, καθώς και μια συνέργεια μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών εμπλέκοντας ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας: εργαζόμενους στο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, παίκτες, οικογένεια και φίλοι, κοινωνία.

Το σλόγκαν της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού είναι «Ενημερώσου για να παραμείνει το παιχνίδι διασκέδαση/Let’s keep it a game». Η ασφαλής συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια υπονοεί ότι το άτομο που θα αποφασίσει να συμμετέχει στα τυχερά παιχνίδια, θα το πράξει χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή τους γύρω του.

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2020 θα ανακοινωθεί σύντομα και θα ανανεώνεται συνεχώς.

Φέτος, ακολουθώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας, υπήρξε η μετάβαση από το Υπεύθυνο Παιχνίδι στο Ασφαλές Παιχνίδι.

Η εστίαση στο ασφαλές παιχνίδι προάγει μια νέα αντίληψη όσο αφορά την ευθύνη της πολιτείας και των παρόχων τυχερών παιχνιδιών. Το «Υπεύθυνο Παιχνίδι» ως φράση, υποδηλώνει ότι ο παίκτης είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνος για την προστασία του εαυτού του. Η επικρατούσα αυτή αντίληψη αν και μερικώς ορθή, πρέπει να τύχει αναθεώρησης και διεύρυνσης. Με την φράση «Ασφαλές Παιχνίδι» τονίζεται ότι πέραν της ατομικής ευθύνης, υπάρχει σαφής ευθύνη τόσο στην πολιτεία και τα όργανα της όσο και στους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στον κλάδο.